História združenia podnikateľov.

      MaR z.p. je združenie podnikateľov, za účelom servisu programovateľných automatov, NC a CNC systémov a indikácií TESLY Kolín. Túto činosť prevádzame 27 rokov. Od roku 1979 do roku 1992 sme boli zamestnancami firmy TESLA Kolín, pre servis na územi Slovenska. Servis programovateľných automatov, NC a CNC systémov a indikácií, sme prevádzali aj v okolitých krajinách Poľsko, Maďarsko, Rusko, Nemecko, Rumunsko, Juhoslávia.

      Po rozpade TESLY Kolín, prevádzame servis programovateľných automatov, NC a CNC systémov ako aj indikácií naďalej, ako fyzické osoby so živnostenským oprávnením.

 Kontakt:

Molčan a Rusňák  z.p.
Keratsínske nám. 1
08008 Prešov
e - mail  :  MaR@marposervis.sk
mobil : A. Molčan - 0905 462 391
           J. Rusňák - 0905 462 392