Náhrada programovateľných automatov v spolupráci s firmou TE - CO


PA
Programovateľné automaty TECOMAT sú určené na riadenie rôznych technologií, strojov a liniek vo všetkých priemyselných oboroch.
Systémy TECOREG sú určené na lokálnu reguláciu menších a stredne veľkých technológií tepelného hospodárstva.
TECOMAX je systém určený pre sledovanie a reguláciu odberu elektrickej energie.