Prevádzame montáž indikácií firmiem TE - CO , E S S A a iné.


Indikacia

Indikácie sa používajú, ako náhrada optických a mechanických meracích sústav na starších obrábacích strojoch.