Informácie o cenách: MaR servis
Anton Molčan mobil 00421 905 462 391
Ján Rusňák mobil 00421 905 462 392